UUID doğrulama

UUID/GUID nasıl doğrulanır?

UUID/GUID'lerle çalışıyorsanız, biçimlendirme hatalarından kaçınmak için bunları nasıl doğrulayacağınızı bilmek önemlidir. Bu kılavuzda, bir UUID/GUID nasıl doğrulanır ve bu görevi kolaylaştırmak için hangi araçların kullanılabileceği açıklanacaktır.

UUID/GUID nedir?

UUID (Evrensel Benzersiz Tanımlayıcı) veya GUID (Küresel Benzersiz Tanımlayıcı), nesneleri veya verileri benzersiz bir şekilde tanımlamak için bilgisayar biliminde kullanılan bir benzersiz tanımlayıcıdır. UUID/GUID'ler genellikle 36 karakterlik alfasayısal bir dize olarak temsil edilir.

UUID/GUID nasıl doğrulanır?

Bir UUID/GUID'nin doğrulanması, dize biçiminin doğru şekilde biçimlendirilip UUID/GUID özelliklerine uygun olup olmadığının kontrol edilmesini gerektirir. Bunun için, uuidvalidator.com gibi çevrimiçi araçları veya Node.js'deki uuid veya Java'daki java.util.UUID gibi programlama kitaplıklarını kullanabilirsiniz.

Node.js kullanıyorsanız, uuid kitaplığını UUID/GUID doğrulamak için kullanabilirsiniz. İşte bir kod örneği:

const { v4: uuidv4 } = require('uuid');
const uuidToValidate = '123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000';

if (uuid.validate(uuidToValidate)) {
 console.log('UUID geçerli');
} else {
 console.log('UUID geçersizdir');
}

Eğer Java kullanıyorsanız, UUID/GUID geçerliliğini doğrulamak için java.util.UUID sınıfını kullanabilirsiniz. İşte örnek bir kod:

import java.util.UUID;

public class ValidateUUID {
  public static void main(String[] args) {
    String uuidToValidate = "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000";
    try {
      UUID uuid = UUID.fromString(uuidToValidate);
      System.out.println("UUID geçerli");
    } catch (IllegalArgumentException e) {
      System.out.println("UUID geçersizdir");
    }
  }
}